top of page
Hert

Beleggingsbeleid

Kernactiviteit

Onze kernactiviteit is het beleggen en beheren van uw vermogen. Daarnaast zijn we uw gesprekspartner voor diverse financiële zaken. Castanje is onafhankelijk, objectief en transparant over de kosten. Ons beleggingsbeleid richt zich op het maximaal laten renderen van beleggingen binnen het gezamenlijk vastgestelde risicokader.

 

Beleggingscategorieën 

Wij beleggen in zakelijke waarden en vastrentende waarden. Binnen de zakelijke waarden beleggen we in aandelen (wereldwijd), gestructureerde producten en grondstoffen. Binnen de vastrentende waarden beleggen we in staats- en bedrijfsobligaties (Eurozone en VS). 

  

Beleggingsinstrumenten 

We maken gebruik van indextrackers (Exchange Traded Funds), klassieke beleggingen (individuele aandelen en obligaties) en beleggingsfondsen. De selectie gebeurt uiterst zorgvuldig, op basis van verschillende kwantitatieve overzichten. Bij een beheerd vermogen vanaf € 1.000.000 is het mogelijk om in individuele aandelen of obligaties te beleggen, we kiezen daarbij meestal voor solide bedrijven met een sterke balans. 

  

Inrichting portefeuille 

We stellen een mix aan beleggingsinstrumenten samen, op basis van uw vermogensplan. We zullen altijd kiezen voor een spreiding van beleggingsinstrumenten en beleggingscategorieën. Daarmee beperken we schommelingen in de waarde van uw vermogen. 

  

Indextrackers: ETF beleggen 

Een indextracker volgt een bepaalde index zoals bijvoorbeeld de MSCI World Index. Het is een 'mandje' met aandelen of obligaties en dient als graadmeter voor ontwikkelingen op de financiële markt of een bepaalde beurs. ETF beleggen is vaak goedkoper en ETF's zijn op elk moment verhandelbaar. 

  

Beleggingsfonds 

Een beleggingsfonds verzamelt de inleg van een groot aantal beleggers en verdeelt het kapitaal over meerdere beleggingen. Er kan tegelijkertijd in meerdere beleggingsproducten worden belegd: aandelen, obligaties, grondstoffen. Door de grotere spreiding is het risico kleiner. De fondsbeheerder kan de samenstelling tussentijds aanpassen. Beleggingsfondsen zijn minder goed verhandelbaar dan ETF's en de kosten zijn vaak hoger. 

  

Meer informatie over het beleggingsbeleid van Castanje Vermogensbeheer en Sequoia Vermogensbeheer 

bottom of page