top of page
blad en hek-6079.tif

Risico profielen

De verhouding tussen het rendement en het risico dat bij u past noemen we het risicoprofiel beleggen. Dit brengen wij zorgvuldig samen met u in kaart. Het is de basis voor uw beleggingskoers en de mandaten die wij met u afspreken. 

Risicoprofielen

We laten u nadenken over hoe u met verschillende situaties omgaat. Zo krijgen we inzicht in hoeverre u bereid bent om (een deel) van uw inleg te verliezen en hoe acceptabel het voor u is als uw doelstelling niet gehaald wordt. We bespreken scenario's die inzicht geven in de financiële gevolgen bij het realiseren van een lager of hoger vermogen op de einddatum. Dit stemmen we vervolgens jaarlijks met u af. Dit beeld vertalen we naar een risicoprofiel. Misschien leidt het voor u optimale risicoprofiel niet tot uw gewenste doelstelling, dan kijken we samen met u wat we daar aan kunnen doen. 

  

Castanje heeft de mogelijke risicoprofielen als volgt benoemd:  

  • Vermogensplan Defensief (Blauw): 70-90% Vastrentende waarden, 10-30% Zakelijke waarden, rendement 1,4%* 

  • Vermogensplan Neutraal (Groen): 50-70% Vastrentende waarden, 30-50% Zakelijke waarden, rendement 2,5%* 

  • Vermogensplan Matig Offensief (Geel): 30-50% Vastrentende waarden, 50-70% Zakelijke waarden, rendement 4,0%* 

  • Vermogensplan Offensief (Rood): 10-30% Vastrentende waarden, 70-90% Zakelijke waarden, rendement 4,9%* 

  • Vermogensplan Zeer Offensief (Oranje): 0-10% Vastrentende waarden, 90-100% Zakelijke waarden, rendement 5,8%* 

 
*verwacht langjarig gemiddeld jaarrendement per profiel 

  

 

Bij een defensief (Blauw en Groen) profiel wordt langere tijd voornamelijk belegd in obligaties. Die hebben een lager verwacht rendement. Er wordt minder in risicodragende instrumenten belegd, zoals aandelen en vastgoed. Stabiliteit van de waarde is belangrijk, al zijn beperkte dalingen acceptabel. De beleggingshorizon is vaak korter dan 7 jaar. 

Bij een offensief (Rood en Oranje) profiel wordt langere tijd belegd in meer risicodragende beleggingsproducten, zoals aandelen, vastgoed, opkomende markten en grondstoffen. Er wordt vrijwel niet in obligaties belegd. Grotere schommelingen in waarde zijn acceptabel. Hiermee wordt doorgaans een hoger rendement behaald; de beleggingshorizon is dan wel minstens 12 jaar. 

bottom of page