top of page
  • Foto van schrijverCastanje Vermogensbeheer

Vooruitblik voor de komende maanden

Onzekerheid over de ontwikkeling van de inflatie en ook onzekerheid over de economische gevolgen van de hogere rente (bijvoorbeeld voor kredietverlening) blijven bepalend voor de richting van de markt. Geschat wordt dat de economie wereldwijd met 2,5% zal groeien in 2023, een hoger cijfer dan enkele maanden geleden werd voorzien. Verschillende indicatoren bevestigen dit, maar de cijfers zijn niet eenduidig. De kans bestaat dat er sterkere negatieve economische gevolgen van de hogere rente zullen zijn. De markt rekent er in dat geval op dat de Centrale Banken hiervoor niet ongevoelig zijn. Als de Centrale Banken dat niet blijken te zijn, zou dit teleurstelling in de markt kunnen veroorzaken; maar dit is geen issue zolang de groeicijfers meevallen.

Ons basisscenario is dat de inflatie blijft dalen en er zicht komt op het einde van de renteverhogingen. Gecombineerd met de (bescheiden) groei zijn dat omstandigheden waarin de aandelenbeurzen omhooggaan en de rentemarkt meer tot rust zal komen.


Politieke ontwikkelingen blijven een onzekere factor. De heropening van de Chinese economie (na de lange periode van Covid beperkingen) zorgt voor een economische impuls, maar de houding van de Chinese regering ook voor politieke spanningen. Ondertussen is er niet ver van ons nog altijd oorlog. Toch zijn deze factoren momenteel niet bepalend voor het sentiment in de markt. In de zomer zal het verhogen van het schuldenplafond in de VS weer tot discussies leiden en misschien worden delen van de overheid kortstondig stilgelegd. Dit is al vaker voorgekomen en heeft waarschijnlijk geen langdurig effect op de koersen in de markt.


Waarderingen van aandelen zijn aantrekkelijk, veelal onder langjarige gemiddelden. Bedrijven rapporteerden prima cijfers en zijn in het algemeen niet negatief over de ontwikkeling van de marges. Zodra verdere bevestiging van de economische data volgt (en zicht op een einde van renteverhogingen), is het verhogen van de allocatie in zakelijke waarden (aandelen) waarschijnlijk. De huidige positionering is licht cyclisch en voorzichtig in sectoren die gevoelig zijn voor een rentestijging, zoals bijvoorbeeld vastgoed.

Ook de waardering van vastrentende waarden is bij de huidige rentestanden beter, zeker in vergelijking met de afgelopen jaren. Toch blijven wij kritisch in de afweging of bijvoorbeeld het verschil in kredietrisico voldoende vergoeding oplevert. Dit is de reden dat er voorlopig niet is belegd in Europese Staatsobligaties, die een mager rendement bieden in vergelijking met bedrijfsobligaties (die weliswaar een hoger risico, maar ook een hoger rendement geven).

15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page